Blog

2016 31.3.

Inkluzivní vzdělávání, aneb kdo s koho

Inkluzivní vzdělávání polarizuje odbornou i laickou veřejnost. Ministerstvo školství zdědilo inkluzi, čili ji obhajuje, seč lze. Exkluzivní školy obhajují exkluzivnost, inkluzivní inkluzivnost, speciální speciálnost, každému, co jeho jest. Nevládní svět, vždy avantgardní, je spíše názorově proinkluzivní. Územní celky jsou v očekávání, která působnost na ně bude přenesena a s jakými náklady a víceprací bude spjata. Vyjádření jsme se dočkali od České školní inspekce, vše je, zdá se, růžovější než to vypadá. Příležitosti debatovat se chopila média, s narůstající vyhroceností tématu i média bulvární. Rodiče dětí a žáků si hledají v českém školském systému – individuálně – vlastní cesty, dle svých zkušeností, představ a v neposlední řadě i možností, mj. finančních.

celý text

 


2016 10.2.

Program na podporu integrace romské komunity v roce 2016, aneb vzdělávejme Romy, kdo má ruce, nohy, …

  • Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2016

V roce 2016 byla dotace ve výši 7 012 096,- Kč rozdělena následujícím způsobem: celkový počet žádostí o dotaci = 77

  • pouze 4 školské subjekty z celkového počtu 26 subjektů, které obdržely dotaci, tj, 15,4%
  • pouze 581 926,- Kč školským subjektům z celkové poskytnuté dotace  7 012 096,- Kč, tj. 8,3%

Zbytek = “proromské neškoly“ – neziskový sektor.

Závěr: Letos ostrouhaly kromě škol (setrvalý stav min. od roku 2014) i charity, které byly v roce 2015 v kurzu. Celkový rozpočet dotační kapitoly klesl zhruba na polovinu (z cca 14 mil. v letech 2014, 2015 na cca. 7 mil. V roce 2016). Náš postoj k podpoře škol, které vzdělávají vyšší procento žáků z romské komunity se nemění. Žádná chvályhodná neexistuje.  Podrobněji k systémové podpoře vzdělávání sociálně i jinak znevýhodněných žáků např. zde 

Pořadí úspěšnosti projektů dotačního programu za rok 2016 ke stažení zde 

Pro srovnání viz vyhodnocení programu v letech 2015 a 2014 zde


2015 11.11.

Evropské peníze do školství – komu a proč?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007-2013) byl vystřídán operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014-2020). Do školství odejdou prostředky v řádu miliard. Podívejme se spolu na nastavení cílových skupin, resp., přesněji řečeno, nastavení vyloučených cílových skupin programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

celý text


2015 11.11.

Žák s potřebou podpůrných opatření v OPVVV

OP VVV – výzva Inkluzivní vzdělávání (č. 02_15_007) – definice dítěte s potřebou podpůrných opatření. Komunikace s odborem realizace OPVVV při MŠMT ČR

celý text

 


2015 17.9.

Několik hypotezí k inkluzivnímu vzdělávání

  • Co je a co není inkluzivní vzdělávání?
  • Kdo inkluzivní vzdělávání skutečně chce a kdo jej vlastně potřebuje?
  • Chceme inkluzivní školství, nebo exkluzivní inkluzivní školy?
  • „Inkluzivní“ škola výhradně pro Romy

celý text


Starší aktuality